Menu РУ ServiceDesk Свяжитесь с нами

Персональные данные

Cookies

Nepoužíváme žádné soubory cookies pro reklamní účely nebo pro sběr dat z Vašeho počítače či telefonu, pouze pro statistiku a zlepšení uživatelského komfortu, typicky nastavení jazyka, optimalizace stránky pro konkrétní prohlížeč, apod. V případě, že s používáním cookies nesouhlasíte, můžete v nastavení svého prohlížeče vypnout jejich ukládání. Více informací najdete v nápovědě svého internetového prohlížeče nebo na webových stránkách www.allaboutcookies.org či www.youronlinechoices.com/cz. Pamatujte ale, že bez cookies nemusí modernější webové stránky fungovat správně.

Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů

V U&Sluno víme, že jakákoliv data jsou cenná. Víme také, že osobní údaje mají pro většinu lidí nevyčíslitelnou hodnotu. Proto jsme stanovili pravidla, na základě kterých je zpracováváme, a která jsou v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Abyste věděli, co se s Vašimi osobními údaji děje, připravili jsme pro Vás krátké shrnutí.

Vzhledem k tomu, jakou činností se zabýváme, příliš si nepotrpíme na různé formy agresivního marketingu, obtěžující telefonáty, neustálé přesvědčování, a další. Budujeme korektní B2B vztahy, našimi partery jsou právnické osoby. Osobní údaje zpracováváme v rozsahu kontaktních údajů nezbytných pro korektní fungování obchodního vztahu; tedy – pokud jsme spolu v kontaktu – víme pravděpodobně, jakou pozici u svého zaměstnavatele zastáváte, jaké máte telefonní číslo, e-mailovou adresu a kde má Váš zaměstnavatel kanceláře. Ostatní údaje náš nijak nezajímají a ty výše zmíněné využíváme pouze proto, abychom mohli dělat svoji práci k všestranné spokojenosti.

Pokud v rámci těchto obchodních činností zpracováváme osobní údaje, děláme to především z právního titulu oprávněného zájmu společnosti U&Sluno, případně z titulu souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů. Považujeme za správné upozornit Vás, že ve většině případů považujeme nakládání s Vašimi osobními údaji za náš oprávněný zájem. Pokud jsme spolu už nějaké obchodní záležitosti a v důsledku toho došlo k uzavření smluvního vztahu, vnímáme to jako náš oprávněný zájem. Pokud jsme od Vás obdrželi historicky např. vizitku, poptávku e-mailem nebo přes dotazník, či jinou formu zájmu o naše služby a produkty, vnímáme to jako souhlas se zpracováním osobních údajů. Jiná forma těchto titulů, než na kterou jste zvyklí z komunikace, která se týká čistě fyzických osob, však neznamená, že byste přicházeli o svoje práva na kontrolu zpracování. Samozřejmě tak máte v souladu s GDPR možnost požádat nás o vymazání z databáze a ukončení veškerého zpracování, čemuž bezodkladně vyhovíme, nicméně to znamená, že přijdete o možnost být informováni o našich aktivitách. Doporučujeme tedy zvážit možné dopady takové žádosti na případné obchodní záležitosti.  Zároveň si samozřejmě ponecháme Vaše osobní údaje, pokud je jejich zpracování nutné k plnění legislativních povinností či smluvních vztahů.

S osobními údaji na základě výše uvedených právních titulů nakládáme v relativně malém rozsahu:

 • Ukládáme v obchodní databázi společnosti U&Sluno;
 • Používáme za účelem, který plyne z jejich označení – tedy kontaktování obchodních (i případných) partnerů;
  • Pozvánky na semináře, webináře a další oborové aktivity, které U&Sluno pořádá nebo je jejich partnerem;
  • Obchodní komunikace stran nabídek našich produktů či služeb; vždy B2B, vždy relevantní;
 • Nepředáváme třetím stranám, pokud jsme se spolu nedomluvili jinak. Pokud jsme se na tom domluvili, tak víte, jaké údaje předáváme a třetí stranu můžete chápat jako:
  • Dodavatele technologií, které implementujeme;
  • Subdodavatele, na kterých jsme se spolu domluvili;
 • Ukládáme na dobu 10 let od poslední aktivity
 • Zabezpečujeme jmennými přístupy do obchodní databáze, kterou spravujeme na vlastní infrastruktuře

Nad rámec tohoto zpracování může dojít k využití audiovizuálních materiálů, které obsahují osobní údaje, pro marketingové účely společnosti U&Sluno. Samozřejmě stojíme o dobré reference, o pochvalu od našich zákazníků. Proto je takový způsob zpracování občas nezbytný, nicméně v takových případech se vždy domluvíme předem na tom, zda a jak budeme osobní údaje využívat. Bez Vašeho souhlasu nebudeme.

Pokud máte zájem dozvědět se více o zpracování osobních údajů v U&Sluno, vznést námitku nebo požádat o opravu či pozastavení / vymazání, prosím kontaktujte našeho bezpečnostního manažera na adrese usluno@u-sluno.cz

Хотите получить больше информации? Договоритесь с нами о не обязывающей встрече

Мы готовы ответить на Ваши вопросы, касающиеся нашей компании, ее деятельности, предлагаемых решений и предоставить Вам максимум информации. Свяжитесь с нами! наши услуги здесь для Вас

Телефонный контакт: +380 98 078 66 04

Контактная форма

Вверх

© 2015 - 2021 Created by people in ARSY line